Jongleergroep Hebbes (en over motorisch leren)


carnaval ook in de lucht.JPG (109126 bytes)  oud hebbes marion.JPG (56199 bytes)     bloemencorso valkw. 10.JPG (357254 bytes)

Hebbes is de jongleergroep van de Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne. Vanaf 1990 werden het jongleren en balanceren toegevoegd aan de sportieve buitenlesactiviteiten van de huidige deelschool Peellandcollege. Nog steeds wordt er na einde laatste les op woensdag het 7e uur en het 8e uur, nu in de blauwe gymzaal van deelschool Alfrinkcollege, geoefend. Dit gebeurt o.a. onder leiding van Sisidocenten. Sisidocenten zijn leerlingen die instructie verzorgen bij activiteiten waar ze goed in zijn. De verantwoordelijkheid ligt uiteraard bij de docent (ploegbaas). Er wordt o.a. gejongleerd met ballen, knotsen, messen, diabolo’s, pois en stokken. Verder kun je er balanceren op stelten, een hele grote bal, de rola bola en op hoge en lage éénwielers.

       

Je kunt bij Hebbes echt leren jongleren en balanceren mits je bij de juiste Sisidocent aanklopt. Niemand kan alles. Met zijn allen bij Hebbes kunnen we veel! En dat geldt zeker als er af en toe een gastdocent meehelpt!

     

Jong geleerd en dan al snel de publieksprijs winnen van Deurne’s Got Talent! ( 2017)

Er zijn twee redenen die het leren jongleren bij Hebbes vanaf 2016/2017 veranderden. De eerste reden is de komst van Bas van de Kerkhof. De tweede is het leren jongleren met behulp van internet. Onze jongleersituatie veranderde.

Bas van de Kerkhof is een jonge zeer talentvolle en al geoefende jongleur,. Door hem is er sprake van een forse verbreding en een verdieping van de leer - en oefenstof bij Hebbes.  Met behulp van ballen en knotsen is hij een schoolvoorbeeld van een artistiek jongleur. Niet het aantal jongleermaterialen en niet het aantal gelukte “catches” zijn bepalend belangrijk. Bas vernieuwt. Hij bedenkt zelf uitdagende trucs en ontwikkelt al oefenend passende bewegingsoplossingen, die leiden tot nieuwe trucs. De wijze waarop hij door verrassende lichaamscontacten met onnavolgbare ballen of kegels jongleert, is harmonieus.

We citeren Bas:

“Jongleren bestaat al heel lang , maar je ziet dat het jongleerniveau de laatste 10 jaar sterk is toegenomen. Veel jongleurs zijn technischer, maar ook creatiever geworden door o.a. YouTube en de ontwikkeling in jongleermaterialen. Doordat sommige jongleurs al goede basisvaardigheden hadden, zijn ze dingen gaan combineren en nieuwe dingen gaan uitproberen om nieuwe trucs te ontwikkelen. Die jongleurs hebben hun nieuwe jongleertrucs gedeeld via internet, waardoor ze andere jongleurs weer hebben geïnspireerd om nieuwe trucs te ontwikkelen . Zo zijn er nieuwe stijlen binnen het jongleren ontstaan”.

Internet verandert ons hele leer - en communicatiepatroon. Als je bij Hebbes op een gevorderd niveau wilt leren jongleren is het gebruik van een tablet of smartphone en een bezoek aan YouTube heel normaal.  ……….Een docent die niet “boven de leerstof” staat, moet zijn functioneren aanpassen. O.a. daarom veranderde mijn rol. Ik werd ploegbaas bij Hebbes.

Voor mij is het daldeejen om ploegbaas te kunnen zijn. De ploegbaas bij de jongleergroep Hebbes van IVOD is de leider van een groep jongleurs die na het einde van een laatste les vrijwillig jongleren. Het is de taak van de ploegbaas om tijdens het jongleren toe te zien op de werksfeer. In veel gevallen is de ploegbaas zelf ook bij het jongleren betrokken.

 

De ploegbaas jongleert dus zelf en heeft een coördinerende rol. Doorgaans zal deze ploegbaas tussen de 10 en 20 jongleurs begeleiden. Een ploegbaas is naast het toezicht op de jongleurs ook verantwoordelijk voor andere taken zoals planning, materiaal aanvoer en onderhoud en de naleving van de veiligheidsvoorschriften. En deze ploegbaas volgt nog steeds geïnteresseerd het leren. Nu specifiek bij bijvoorbeeld het jongleren. Er vóór, in de periode 1979 -1984, mocht ik mij op de Katholieke Universiteit Leuven o.a. verdiepen in verschillende onderzoeken uit ons taalgebied gericht op het motorisch leren. Ze handelden over de rol van visueel – ruimtelijke vermogens op het leren van groot-motorische vaardigheden en op het vormen van een bewegingsvoorstelling of normbeeld. Thans speur ik graag naar “structureerders” en “globaliseerders”. En vraag mij nog steeds af welke soort instructiewijze het meest efficiënt is voor welk soort leerlingen. Voor mij lijkt het zeker dat het “luisteren” naar bewegingstichtende factoren als bijvoorbeeld het ritme bij het jongleren tot leerwinst leidt.

 

     

Buiten school verzorgt Hebbes enkele malen per jaar een workshop jongleren. Bij vrolijke schoolse gebeurtenissen van o.a. basisscholen maken leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 kennis met het jongleren en balanceren.

Af en toe houdt Hebbes op een zondagmiddag bij goed weer een openbare workshop jongleren/balanceren. Deze vindt meestal plaats onder de grootste boom van de Kasteeltuin in Deurne. Naast leden van de vaste groep van Hebbes zijn ook liefhebbers, wie weet aanstaande jongleurs en natuurlijk ook de oude jongleurs van Hebbes van harte welkom.  

met zwaarden.JPG (255634 bytes)    

Hebbes heeft een vuurgroep die regelmatig te bewonderen is bij een lichtstoet, bij Halloweenfeesten en tijdens kerstmarkten.

     

Bovendien brengt de vuurgroep op uitgekiende muziek een theatraal vuurspel van ongeveer 15 minuten. Bekende spelen zijn het avontuur van Don Quichot, het sprookje Roodkapje en het vuurfeest The Freedom To Move! Tijdens deze spelen wordt er gejongleerd met fakkels, vuurstokken, vuurpois en zwaarden met vuur. De spelen worden afgesloten door een vuurspuwer.    

24.jpg (84134 bytes)  battle deurne 12.JPG (248211 bytes)  Don Q32.jpg (97162 bytes)

Al jaren werken we bij Hebbes af en toe samen met oud-leerlingen die na hun schooltijd als vuurjongleur en erna als vuurspuwer actief zijn.

Het is hartstikke leuk dat Hebbes een kweekvijver is voor jongleurs is die na de middelbare school met succes en veel plezier blijven jongleren. Het zijn er te veel om ze allen te noemen. Bovendien lopen we de kans een jongleur te vergeten. De huidige groep gevorderde en allround jongleurs mag er zijn.  Op kleine pleintjes in de Peel kom je ze soms samen met een draaiorgel tegen. 

 

     

     

Als Jongleerpieten, Langbeenpieten en Fietspieten helpen de jongleurs van Hebbes  Sint bij zijn intocht. Ook begeleiden we Sint elk jaar bij zijn bezoek aan een basisschool te Deurne.